NA WIELKANOC

Droga do Jerozolimy

Mistyczne widowisko związane ze Świętami Wielkanocnymi zorganizowane w pięknej scenerii na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Zwiedzenie kościoła św. Idziego w Inowłodzu.

Tradycje i zwyczaje wielkanocne

Wizyta w Łowickiej Izbie Regionalnej – warsztaty „Wielkie pranie” (sprzęty i urządzenia, których dawniej używano w gospodarstwach domowych); poznanie tradycji wielkopostnych i wielkanocnych kultywowanych na ziemi łowickiej. Wykonanie pod okiem artystki ludowej palemek oraz pisanek. Słodki poczęstunek z herbatą.

Wielkanoc w warsztacie garncarskim

Zwiedzanie warsztatu, w którym można podpatrzeć pracę garncarza, zobaczyć etapy powstawania naczyń glinianych oraz wysłuchać legend i opowiadań związanych z Bolimowem. Praktyczne zajęcia pod okiem artysty-rzemieślnika: toczenie naczynia na kole garncarskim przez każdego ucznia (naczynie staje się jego własnością);  ręczne lepienie z gliny zajączków, baranków lub kurczaczków (w przypadku młodszych dzieci wyciskanie symboli wielkanocnych z foremek), malowanie farbami akwarelowymi wypalonych wcześniej przez garncarza gęsich jaj – pisanek.

Wielkanoc w zwyczajach i sztuce ludowej

Zajęcia składające się z dwóch lekcji poświęconych zwyczajom Wielkiego Tygodnia oraz połączone z pokazami wykonywania palm i zdobienia jaj. Zwiedzanie Skansenu Etnograficznego w Kłóbce.

Organizujemy też wielkanocne wycieczki do fabryki bombek.