• Ceny wycieczek obejmujące bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi przewodników, pilota i ubezpieczenie są przesyłane na adres mailowy po wyborze konkretnej oferty oraz podaniu liczebności grupy.
Orientarium – ZOO w Łodzi

Zwiedzanie Orientarium – ogromnego kompleksu hodowlano-wystawienniczego z fauną i florą Azji Południowo-Wschodniej. Zajęcia edukacyjne z pokazem zwierząt (na zamówienie).

EC1 – Planetarium i Ulica Żywiołów

Planetarium – uczestnictwo w pokazie popularnonaukowym dobranym stosownie do wieku uczniów. Ulica Żywiołów – poznanie świata poprzez zabawę zorganizowaną wokół tematu pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia i Powietrza.

„Bajkowa Łódź”

Wędrówka Szlakiem Łodzi Bajkowej – trasą, wzdłuż której ustawiono niewielkie pomniki przedstawiające ulubieńców z ekranu, m.in. Misia Uszatka, Plastusia, Małego Pingwina Pik-Poka, Wróbelka Ćwirka oraz Zaczarowanego Ołówka. Możliwość zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Bajkowa Łódź”. Zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi – wnętrz Pałacu Poznańskiego oraz wystawy podwórek i mieszkań będącej przykładem Łodzi wielokulturowej. Przejście fragmentami ul. Piotrkowskiej – zabytkowe kamieniczki, Pasaż Róży, pomniki-rzeźby, aleja gwiazd. Poznanie legend łódzkich.

„Łódź filmowa”

Zwiedzanie łódzkiej filmówki, którą ukończyli A. Wajda, K. Kieślowski, W. Sobociński, J. Gajos, Z. Zamachowski i wielu innych. Schody sławy, Muzeum Kinematografii w rezydencji Karola Scheiblera, Księży Młyn i Aleja Gwiazd. Czas trwania wycieczki – ok. 5-6 h

„Łódź przemysłowa”

I wariant

Spacer po dawnym kompleksie fabrycznym Izraela Poznańskiego (wejście na taras widokowy). Zwiedzanie Muzeum Fabryki oraz Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Izraela Poznańskiego. Czas trwania wycieczki  ok. 3 h

II wariant

Spacer po Księżym Młynie – w programie m.in. pałac Karola Scheiblera (obecnie Muzeum Kinematografii), Park Źródliska (pierwszy łódzki park miejski) oraz osiedle fabrykanckie ze szkołą, sklepami i strażą pożarną. Przejazd do fabryki Geyera, zwiedzanie sali ze zrekonstruowaną tkalnią z przełomu XIX/XX w. (prezentacja maszyn w ruchu) oraz wirtualnej wystawy w fabrycznej kotłowni. Spacer wzdłuż ul. Piotrkowskiej, przy której zachowały się obiekty o charakterze przemysłowym. Czas trwania wycieczki – ok. 5-6 h

pałac Karola Scheiblera (obecnie Muzeum Kinematografii), Park Źródliska (pierwszy łódzki park miejski), osiedle dla pracowników fabryki ze szkołą, sklepami i strażą pożarną.
„Łódź fabrykancka”

Zwiedzanie pałacu Edwarda Herbsta i pałacu Izraela Poznańskiego. Zwiedzanie Starego Cmentarza („łódzkich Powązek”). Spacer ul. Piotrkowską z zachowaną XIX-wieczną zabudową. Czas trwania wycieczki – ok. 6 h

„Łódź wielokulturo­wa”

Zwiedzanie Starego Cmentarza – części katolickiej, ewangelickiej i prawosławnej. Poznawanie architektury nagrobkowej i jej symboliki. Zwiedzanie synagogi, cerkwi prawosławnej, zboru ewangelików augsburskich i katedry katolickiej. Czas trwania wycieczki – ok. 6 h

„Łódź Wielkich Łodzian”

Zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi w pałacu Izraela Poznańskiego – oglądanie galerii poświęconych J. Tuwimowi, W. Reymontowi, A. Rubinsteinowi, J. Karskiemu i innym. Spacer ulicą Piotrkowską szlakiem Galerii Wielkich Łodzian. Stary Cmentarz w Łodzi jako miejsce pochówku Wielkich Łodzian. Czas trwania wycieczki – ok. 6 h

„Śladami łódzkich Żydów”

Zwiedzanie nowego cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej, stacji Radegast, Parku Ocalałych (m.in. Ławeczka Karskiego) oraz pałacu Izraela Poznańskiego. Czas trwania wycieczki – ok. 6 h