Biuro Turystyczne TURKUS:

  • jest wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych poz. nr 305;
  • posiada Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S A z siedzibą w Warszawie NR 00.985.458;
  • organizuje imprezy turystyczne spełniające wszystkie wymogi stawiane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi;
  • zapewnia bezpieczne autokary turystyczne, które spełniają wszystkie wymogi stawiane przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego;
  • dysponuje doświadczoną kadrą opiekunów, przewodników turystycznych i pilotów.