poznaj polske logo1

Drodzy Nauczyciele!

Zachęcamy Państwa do planowania wycieczek szkolnych (jedno- i wielodniowych) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ma ono wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

W ramach „Poznaj Polskę”
dofinansowaniu w aż 80%
podlegają wycieczki:

jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Oficjalne informacje publikowane przez Ministerstwo Edukacji można znaleźć tutaj.

Zapraszamy serdecznie do organizowania wycieczek razem z naszym biurem!

Biuro Turystyczne Turkus

mein logo1